Planmonitor Wonen

Login om gegevens in te voeren in de planmonitor

Update december 2016

In de laatste update van de planmonitor is een aantal onderdelen verbeterd/aangepast. De belangrijkste zijn:

Selecteer een provincie om plannen te bekijken, zonder in te loggen (alleen openbare plannen)

Planmonitor Wonen

De Planmonitor Wonen is een instrument om gegevens over woningbouwplannen te beheren voor het rijk, provincies, regio’s en gemeenten. Deze gegevens worden gebruikt in voortgangsrapportages, woningmarktverkenningen en bevolkingsprognoses. Iedere instantie bepaalt zelf in hoeverre de verzamelde gegevens openbaar gemaakt worden.

Voor informatie over het gebruik van de planmonitor kunt u mailen naar info@planmonitorwonen.nl

Deelnemers

De volgende instanties nemen deel aan de Planmonitor Wonen: